วิธีใช้ ไฟล์ ปพ.5

วิธีใช้ ไฟล์ ปพ.5

สำหรับครูประจำวิชา

 1. sheetปก =>>
  1. ใส่ข้อมูลช่องหมายเลข 1-3
  2. พิมพ์ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
 2. sheetคะแนน =>>
  1. ใส่วันที่ในช่วงสัปดาห์ที่1 ตามที่มีหมายเลขคาบ
  2. ใส่เลขเรื่องและคะแนนเต็ม
  3. บันทึกข้อมูลการมาเรียนและคะแนน
 3. การตั้งชื่อไฟล์
  • ปพ5-ภาคเรียนที่ปีการศึกษาmชั้น-ห้อง รหัสวิชา ชื่อครูพร้อมนามสกุล
  • * m แทนระดับมัธยมน่ะ  เช่น ดีสอน คณิต ม.6/2
  • ปพ5-12561m6-2 ค33201 มูฮำหมัดรุสดี ปูเตะ เป็นต้น
  Write a comment